Thoramanteltje gerestaureerd

Word vriend van de synagoge

Voor €20,- per jaar wordt u vriend van de synagoge Amersfoort.

Thoramanteltje gerestaureerd

De donateurs van stichting Vrienden van synagoge Amersfoort hebben het mogelijk gemaakt om de volledige restauratiekosten op zich te nemen van een thoramanteltje.

Dit thoramanteltje is afkomstig uit de Nijkerkse Joodse gemeenschap, die in de Tweede Wereldoorlog grotendeels is vermoord. Nu is het thoramanteltje in het bezit van de Joodse gemeente Amersfoort.

U ziet een afbeelding van een meer dan 100 jaar oud thoramanteltje, afkomstig van de Joodse gemeente Nijkerk.

Voor de oorlog was er in Nijkerk een zeer grote orthodoxe Joodse gemeente, maar helaas waren er na 1945 weinig leden over en restte alleen de herinnering.

Eén van die herinneringen is dit thoramanteltje, dat erg geleden heeft met name het blauwe fluweel was behoorlijk aangetast.

Om verder verval te voorkomen, kun je zowel conserveren als restaureren en dat is bij dit manteltje met grote nauwkeurigheid geschied.

Helaas kon men het fluweel alleen conserveren, maar de letters en het gouddraad zijn zoveel mogelijk hersteld.

En zo eren wij de leden van deze Nijkerkse gemeente, die vermoord zijn tussen 1940 en 1945.