Over de vrienden

Een toekomst voor de Joodse gemeente en het Joodse erfgoed van Amersfoort.

De stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort ondersteunt de Nederlands Israëlietische Gemeente Amersfoort bij het in stand houden van de monumentale synagoge en de historische joodse begraafplaatsen.

Vrienden van de synagoge

Veel Amersfoorters zijn trots op hun stad en kennen nogal wat monumenten van buiten en van binnen. Ook het joodse erfgoed van Amersfoort verdient onze aandacht en steun.

Dat geldt ook voor het voortbestaan van een joodse (regio)gemeente in onze stad. Dat is waar wij ons op verschillende manieren voor inspannen. Doet u mee?

“Toeristen zeggen wel eens dat Amersfoort hen aan Praag doet denken. Dat zal met allerlei factoren te maken hebben. Wellicht ook met de aanwezigheid van Joods erfgoed.”

Mensen

Het bestuur van de stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort bestaat uit enthousiastelingen met een warm hart voor de stad en zijn Joodse gemeenschap. De bestuursleden komen uit (de omgeving van) Amersfoort en ontvangen geen bezoldiging.

Bestuur

Comité van aanbeveling